Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán činnosti na rok 2020

 

Klub kaktusářů Náchod    

Plán práce 2020


Leden

24. 1.  Výroční čl. schůze v salonku restaurace Vatikán. Začátek v 19.00 hod.Vyhodnocení činnosti roku
2019, doplnění a odsouhlasení plánu práce na rok 2020. Volná zábava do 22:00 hod., občerstvení ve
vlastní režii. Tombola z příspěvků členů a hostů. Účast rodinných příslušníků a přátel členů vítána. 


Únor
21. 2. Členská schůze od 18.00 hod. v sekretariátu Územního sdružení (ÚS ČZS), Českoskalická 1.
Náchod. Program z  vlastních zdrojů, organizační a odborné téma, diskuse.


Březen
20.3. Členská schůze od 18.00 hod. v sekretariátu ÚS ČZS, prezentace na odborné téma z tvorby členů,
diskuse. 


Duben
17.  4. Členská schůze od 18.00 hod. v sekretariátu ÚS ČZS, aktuální téma, diskuse.


Květen
16. 5. SOBOTA - Otevírání sezony ve Dvoře Králové v Penzionu za vodou. Odjezd osobními automobily z
ulice Za teplárnou v 8.00 hod. Předpokládaný návrat večer. Oznámit účast!
Akce trvá od pátečního večera do nedělního odpoledne. Hlavní program burza a přednášky v sobotu.


Červen
12. 6.  PIKNIK  -  Schůzka od 18. hod. u přítele Plška který nás pozval.
Program: jako obvykle společná zábava, opékání párků a ochutnávání kulinářských výrobků členů a
hostů. Párky, přílohy, nápoje a nějaké to pivo budou zajištěny pro ty, kteří oznámí účast a pozvané
hosty. Vítáni jsou rodinní příslušníci a přátelé. Sraz na místě v 18 hod., nebo odjezd z ulice Za
Teplárnou v 17:45 hod.


Červenec  
10-12.7.Výstava v Novém Městě n. Met. - Účast na výstavě a její instalaci odpoledne ve 14 hod. 9.7..v zámku.
Září
4. 9.  Výjezdní schůzka os. automobily k příteli kaktusáři v okolí. Odjezd z ulice Za Teplárnou v 17.00 hod.  
26.9. SOBOTA - Zavírání sezóny Chrudim (burza, přednášky) – odjezd osobními auty v 8:00 hod. z ulice Za
Teplárnou. Oznámit účast!  Předpokládaný návrat večer.


Říjen
23 10. Členská schůze v  klubovně svazu důchodců. od 18.00. hod. Beseda s kaktusářem vyjíždějícím za
kaktusy do jejich domoviny.


Listopad
20. 11.  Členská schůze od 18.00 hod. v sekretariátu  ÚS ČZS.. Plán práce na rok 2021, zejména naplánování
výjezdů. Beseda na téma z vlastních zdrojů s případnou prezentací fotografií. 


Prosinec
11. 12. Členská schůze od 18.00 hod v sekretariátu  ÚS ČZS. Předvánoční beseda, rekapitulace činnosti,
prezentace a fotografie z tvorby členů klubu, případné doplnění plánu práce na rok 2021.

 
Pozn.:  Změny v náplni akcí vyhrazeny. Termíny podle plánu. Výjimečné změny budou ohlašovány mailem a na
schůzích, telefonem kdo nemají mail. Těm, kdo nemají mail, bude doručen tento plán po příteli, nebo poštou.


Z plánu na rok  2021: 22.1. Výroční schůze od 19.oo hod. v salonku restaurace ?????