Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán činnosti na rok 2019

 

    
Klub kaktusářů Náchod                               1974-2019


                                           Plán práce 2019


Leden   18. 1.

Výroční členská schůze v salonku restaurace REDUTA.Začátek v 19.00 hod. Vyhodnocení činnosti roku 2018, doplnění a odsouhlasení plánu práce na rok 2019. Volná zábava, občerstvení ve vlastní režii. Tombola z příspěvků členů a hostů. Účast rodinných příslušníků a přátel členů vítána. Zjištěno do 22:00 hod.


Únor     15. 2.

Členská schůze od 18.00 hod. v sekretariátu Územního sdružení (ÚS  ČZS),  Českoskalická 1.,Náchod. Program z  vlastních zdrojů, organizační a odborné téma, diskuse.

 

Březen   22.3.

Členská schůze od 18.00 hod.  v sekretariátu ÚS ČZS, prezentace na odborné téma z tvorby  členů,diskuse. 


Duben    19.4.

Členská schůze od 18.00 hod. v sekretariátu ÚS ČZS, téma na jaro, Diskuse.


Květen   11. 5.

SOBOTA - Otevírání sezony ve Dvoře Králové v Penzionu za vodou. Odjezd osobními automobily z ulice Za teplárnou v 8.00 hod. Předpokládaný návrat večer. Oznámit účast!

Akce trvá od pátečního večera do nedělního odpoledne. Hlavní program burza a přednášky v sobotu.


Červen    14. 6.

PIKNIK  -  Schůzka od 18. hod. u přítele, který nás pozve.

Program: jako obvykle, společná zábava, opékání párků a ochutnávání kulinářských výrobků  členů a hostů. Párky, přílohy, nápoje a nějaké to pivo budou zajištěny pro ty, kteří oznámí účast a pozvané hosty. Vítáni jsou rodinní příslušníci a přátelé. Sraz na místě v 18 hod., nebo odjezd z ulice Za Teplárnou v 17:45 hod.


Červenec   12. - 14.7.

Výstava v Novém Městě n. Met. - Účast na výstavě a její instalaci odpoledne 11.7..v zámku.


Září     13. 9.

Výjezdní schůzka osobními automobily k příteli Volejníkovi do Smiřic a př. Hodycovi, Lochenice. Sraz a odjezd z ulice Za Teplárnou v 17.00 hod. 


             28. 9.

SOBOTA - Zavírání sezóny Chrudim (burza, přednášky) – odjezd osobními auty v 8:00 hod. z ulice Za Teplárnou. Oznámit účast!  Předpokládaný návrat večer.


Říjen    18 10.

Členská schůze v sekretariátu ÚS ČZS od 18.00. hod.

Beseda s př. Hodycem z Lochenic nebo jiným lektorem.


Listopad   22. 11.

Členská schůze od 18.00 hod. v sekretariátu ÚS ČZS. Plán práce na rok 2019, zejména naplánování výjezdů. Beseda na téma z vlastních zdrojů s případnou prezentací fotografií. 


Prosinec  13. 12.

Členská schůze od 18.00 hod  v salonku restaurace REDUTA. Předvánoční beseda, rekapitulace  činnosti, fotografie z vlastní tvorby členů klubu. Příprava Plánu práce na rok 2020.

enlightened


Pozn.:

Změny v náplni akcí vyhrazeny. Termíny akcí se nebudou měnit. Případné změny budou ohlašovány mailem, na schůzích a výjimečné změny termínů telefonem kdo nemají mail. Těm několika kdo nemají mail, bude doručen tento plán po příteli, nebo poštou.

enlightened


Z plánu na rok  2020: 24. 1. Výroční schůze od 19.oo hod. v salonku restaurace REDUTA.

enlightened


Jsme Klubem kaktusářů Náchod (KKN) evidovaném u Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů (SČSPKS) č. 50, při Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Náchod.
Schůzky budou konány v termínech dle plánu práce a v sekretariátu ÚS ČZS ul. Českoskalická 1. 
Připomínky akcí mailem.  Další instrukce a informace jen na schůzkách a mailem!!  Informace o organizaci a činnosti podává Antonín Pitaš, Purkyňova 599, 54701 Náchod, tel. 491428308, 775231357.

Knihovnu klubu
vede Jaromír Plšek, tel. 774140224, po domluvě půjčuje literaturu a staré časopisy.

Naše internetové stránky:   https://kaktusynachod.estranky.cz/   správce Jindřich Svoboda, tel.737980562


Finanční záležitosti klubu vede Vlastimil Pibil, tel. 723944452.

Objednání časopisu KAKTUSY (záloha 320,-), distribuci na schůzích zajišťuje Pitaš.

Dobrovolný příspěvek a příspěvky na zajištění akcí klubu na schůzkách a akcích.

Tombola bude jen na výročce a když ji někdo zajistí.